Nyanländ till Sverige

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och är folkbokförd i Skövde kommun, kan ha rätt till försörjningsstöd. Det kan beviljas i väntan på att du får en etableringsplan och etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Du måste göra allt du kan för att så snabbt som möjligt få igång alla andra ersättningar från andra myndigheter som du kan ha rätt till. Det krävs också att du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt.

Du kan bli skyldig att betala tillbaka det bistånd du beviljas. Kontakta försörjningsstödsenheten för att få mer information.