Skövde Stadsnät

I Skövde kommun kan du som privatperson och företagare vara uppkopplad på internet i en mycket hög hastighet genom det fibernät som Skövde Stadsnät erbjuder.

Med en fiberanslutning är den höga kapaciteten en stor fördel, den gör att du kan vara uppkopplad mot internet med flera enheter (tv, dator, mobiltelefon, läsplatta) samtidigt. Du väljer själv hastighet utifrån dina behov.

Skövde Stadsnät är ett öppet nät vilket innebär att samtliga tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor i nätet. Det leder i sin tur till korta bindningstider och bra priser till dig som slutkund. Alla tjänsteleverantörer som finns på marknaden är välkomna att leverera sina tjänster i vårt nät och de flesta har också valt att göra det.

Skövde Stadsnät bygger ständigt ut sitt fibernät. Oavsett om du bor i Skövde tätort eller någon annanstans i kommunen så finns det goda möjligheter att ansluta sig till nätet. På landsbygden kan det se olika ut. Skövde Stadsnät bygger eget nät men samverkar också med fiberföreningar och andra aktörer för att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla nätet och möjliggöra för fler att ansluta sig.

Klicka här för att läsa mer om fiberföreningar.

Vad innebär fiber?

Fiber är en av de snabbaste metoder för informationsöverföring som finns i dag. En fiberoptisk kabel består av tunna trådar av kiseldioxid. Tekniken bygger på att informationen överförs med ljussignaler i form av laserljus och det sker därmed i teorin med ljusets hastighet.

Fiberoptiska nät är den mest framtidssäkra lösningen för distribution av digitala data. Allt eftersom kraven ökar så kan prestanda i näten uppgraderas. Kapaciteten är i princip obegränsad.

Fibernät har många fördelar. Den är mycket svår att avlyssna och den är okänslig för magnetiska och elektriska fält, som t.ex. åska, den avger heller ingen form av strålning. Inte ens stormar och oväder kommer åt en nedgrävd fiberkabel. Den har en lång livslängd och kan enkelt förnyas.

Vem kan ansluta sig?

Skövde Stadsnät ansluter hyresfastigheter, villaområden, olika typer av föreningar, industri- och affärslokaler och operatörer. Är du privatperson och bor i ett flerfamiljshus bör du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare om du är intresserad av en anslutning. Samma sak gäller om du bor i en samfällighet eller förening, men då är det styrelsen du tar kontakt med.

Är du fastighetsägare eller representant för en förening så kan du komma i kontakt med oss via vår webbplats: www.skovdestadsnat.se. Där möjlighet finns att göra anslutningsförfrågan. 

Hur hänger det ihop?

Det är att antal aktörer inblandade för din fiberanslutning ska fungera.

  • Nätägare – Skövde Stadsnät är nätägare och äger fibernätet. Skövde Stadsnät ansvarar för driften fram till överlämningspunkten. Efter överlämningspunkten är det fastighetsägarens egna ansvar.

  • Kommunikationsoperatör – Open Universe är kommunikationsoperatör och har ansvar för all elektronik som finns i nätet och det är den elektroniken som gör det möjligt att kommunicera via nätet. Du hittar mer information på Open Universe webbplats – www.skovdestadsnat.se

  • Tjänsteleverantör – Det finns många tjänsteleverantörer i nätet och det är de som levererar tjänsterna till dig som kund. Har du en anslutning till Skövde Stadsnät så är det till din tjänsteleverantör du vänder dig med alla dina frågor och eventuell felanmälan. Vilka tjänsteleverantörer du kan välja bland kan du se på www.skovdestadsnat.se.

 

Vad kostar det?

För att ansluta fiber till din fastighet betalar du en fast engångsavgift till Skövde Stadsnät. Som privatkund är kostnaden i normalfallet 22 000 kronor. I priset ingår grävning fram till din tomtgräns samt en mediabox. Du står själv för grävning på din egen tomt samt håltagning i din fastighet. Skövde Stadsnät monterar och driftsätter utrustningen. Därefter väljer du tjänsteleverantör som erbjuder tjänster utifrån dina behov. På www.skovdestadsnat.se kan du se vilka tjänsteleverantörer du kan välja bland.