Taxa & bestämmelser

Skövde VA styrs av olika lagar och bestämmelser, inte minst lagen om allmänna vattentjänster. Samtidigt har vi också ett antal dokument som reglerar användning av och anslutning till den allmänna VA-anläggningen, inte minst vår taxa.

Om du vill se vilka riktlinjer och bestämmelser som kommunens politiker beslutat om avseende den allmänna VA-anläggningen hittar du dem i Skövde kommuns författningssamling.