Munhälsa - nödvändig tandvård

Har du ett stort och varaktigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv finns det möjlighet att få hjälp till tandvård.

Intyg om nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård (N-tandvård) är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta och motverka smärta samt obehag. När det gäller nödvändig tandvård får du ett tandvårdsstödsintyg som ger rätt till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. För nödvändig tandvård betalar du samma avgift som inom hälso- och sjukvården.

Du kan få nödvändig tandvård om du:

  • bor i särskilda boendeformerna exempelvis äldreboende, gruppbostad eller bostad med särskild service
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har stora dagliga behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning, eller demensdiagnos
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar och erbjuds årligen om du har ett intyg om N-tandvård. Munhälsobedömning utförs av tandhygienist eller tandläkare där du bor. Undersökningen kostar ingenting.

Har du frågor om intyg för nödvändig tandvård, kontaktar du den biståndsbedömare, LSS-handläggare eller sjuksköterska du har kontakt med i kommunen.