Mätning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mätningsservice

Vi utför alla sorters mätningar på uppdrag av kunder inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Mätningar för Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun

 • Underlag för förrättningskartor
 • Markering av fastighetsgränser
 • Utvisning av fastighetsgränser

 

Bygg- och anläggningsmätning

 • Husutstakningar
 • Projekteringsunderlag 
 • Byggmätning (grunder, baslinjer, pålutsättning, byggnät m.m.) 
 • Kontrollmätningar 
 • Sättningskontroller 
 • Vägutsättningar

 

Mätning och beräkning

 • Avvägning 
 • Stomnät (plan och höjd) 
 • Koordinattransformationer 
 • Flygsignalering 
 • Mätning för kartprodukter 
 • Ledningsmätning (va, el, fjärrvärme) 
 • Inventeringar av va-brunnar 
 • Lägesbestämning av objekt i GIS databaser

 

Utrustning

 • GPS - Trimble R8 GNSS
 • Totalstationer - Trimble S6 Geodimeter Robotic