Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Mätningsservice

Vi utför alla sorters mätningar på uppdrag av kunder inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Mätningar för Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun

 • Underlag för förrättningskartor
 • Markering av fastighetsgränser
 • Utvisning av fastighetsgränser

 

Bygg- och anläggningsmätning

 • Husutstakningar
 • Projekteringsunderlag 
 • Byggmätning (grunder, baslinjer, pålutsättning, byggnät m.m.) 
 • Kontrollmätningar 
 • Sättningskontroller 
 • Vägutsättningar

 

Mätning och beräkning

 • Avvägning 
 • Stomnät (plan och höjd) 
 • Koordinattransformationer 
 • Flygsignalering 
 • Mätning för kartprodukter 
 • Ledningsmätning (va, el, fjärrvärme) 
 • Inventeringar av va-brunnar 
 • Lägesbestämning av objekt i GIS databaser

 

Utrustning

 • GPS - Trimble R8 GNSS
 • Totalstationer - Trimble S6 Geodimeter Robotic