Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Förrättningar

Den kommunala lantmäterimyndigheten genomför alla typer av förrättningar inom Skövde kommun.

En lantmäteriförrättning medför att fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov. Man kan också bilda och ändra rättigheter och bestämma var gränser går.