Hasslum

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hasslum

Hasslum

I Hasslum bor du mitt i naturen, med öppna fält och blandskog alldeles inpå knuten. Fina cykelvägar och goda bussförbindelser gör det enkelt att ta sig in till centrum utan bil.

Hasslum är ett mindre villaområde som ligger i närheten av den framväxande nya stadsdelen Trädgårdsstaden och handelsområdet Stallsiken. I området ligger äldre villor, men på senare år har nya tomter släppts och bebyggelsen har åter börjat växa.

 

Snabbfakta


Busshållplats Ja
Grundskola Nej
Förskola Nej
Livsmedelsbutik Nej