Lunden och Kvarnsjön

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Lunden och Kvarnsjön

I bostadsområdet Lunden hittar du både lägenheter och villakvarter. Större delen av området är byggt på 70-talet. Granne med Lunden ligger de nybyggda villakvarteren i Kvarnsjön.

Från Lunden/Kvarnsjön leder cykel- och gångvägar in till centrum, liksom till Kärnsjukhuset (KSS), Trädgårdsstaden och Ryd. På västra sidan om Vadsboleden ligger Aspö gård och Karstorp friluftsområde som en grön oas mitt i Skövde. Hit är avståndet en knapp kilometer. Området innehåller promenadstigar, badplats, skog, betesmarker, kolonilotter, naturskola och en stadsbondgård med djur och café (öppen under sommarhalvåret).

Utmed områdets östra sida löper järnvägen. Flera undergångar leder bland annat till Stallsikens handelsområde. Här har under senare år så kallad volymhandel, med stora butikskedjor inriktade på hem och fritid, växt fram.

 

Snabbfakta


Busshållplats Ja
Grundskola Ja
Förskola Ja
Livsmedelsbutik Nej