Kulturmiljöprogram för Skövde kommun

Under dokument hittar du de handlingar som hör till kulturmiljöprogrammet för Skövde kommun.

"Skövde kommun har ett rikt kulturarv. Varje ort har sin egen historia och identitet, sin egen själ".

Så börjar inledningen i Skövde kommuns kulturmiljöprogram som stod klart 2011. Syftet har varit att få en bättre överblick över kulturmiljön i Skövde kommun och förankra vad som är värt att slå vakt om inför framtiden.

Rapporten innehåller en översiktlig beskrivning av Skövde stad och den fysiska kulturmiljön där. De nio mindre tätorterna, stadsdelar eller kvarter i Skövde tätort och enstaka byggnadsobjekt utanför dessa områden.