Föreningsledarstipendium

Varje år utser kultur- och fritidsnämnden årets föreningsledare som får mottaga ett stipendium på 20 000 kr.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete.

Nominering/Ansökan

Förslag på stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 22 november tillsammans med en motivering.

Skicka digitalt till:
   kulturochfritidsnamnden@skovde.se

eller

Skicka via post till:
   Skövde kommun
   Kultur- och Fritidsavdelningen
   541 83 Skövde

Närmare upplysningar kan också lämnas av personal på föreningslivsenheten.

Utdelning

  • Stipendiat utses efter ett ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden.
  • Stipendiet delas ut i samband med Skövde Idrottsgala.

 

Tidigare stipendiater

Tidigare stipendiater hittar du här.