Föreningsbidrag

Skövde kommun vill erbjuda goda möjligheter till ett aktivt och meningsfullt kultur och fritidsliv. Med jämlika och rättvisa föreningsbidrag.  För att vara bidragsberättigad behöver föreningen vara registrerad i Skövde kommuns föreningsregister och bedriva verksamhet i huvudsak i Skövde kommun.