Bilda en förening

Här får du reda på hur du går tillväga för att bilda en ny förening och vad som krävs för att din förening ska bli godkänd.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och väljer att överlåta det formella juridiska ansvaret till en vald styrelse. Föreningsverksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och den ska bygga på demokratiska grunder. Alla har rätt att bilda en förening.

Hur man bildar en förening

  • En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening.
  • En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som kan bestå av tre personer – ordförande, sekreterare och kassör.
  • Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för ett årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte en viss bestämd dag och tid för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer.
  • Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är tillfrågade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter.
  • Förslag till passande namn för föreningen bör finnas framtaget inför mötet.


Du hittar mer information via dokumentet Att bilda en förening.

Förening.se finns mycket bra information om vad man ska tänka på när man startar en ny förening men fungerar också bra för etablerade föreningar genom att på ett pedagogiskt sätt förklara exempelvis olika begrepp och bidragsuppbyggnad med mera.