Jubileumsgåvor

Föreningar och organisationer i kommunens föreningsregister, som sorterar under kultur- och fritidsavdelningen, kan erhålla jubileumsgåvor i samband med jubileum.

Inbjudan till jubileumsfirande eller årsmöte

Om en inbjudan till ett jubileumsfirande/årsmöte under jubileumsår inkommer till kultur- och fritidsavdelningen, kan en gåva delas ut enligt följande principer:

  • En förening eller organisation kan från kultur- och fritidsavdelningen erhålla en gåva vid jubileum med 10-årsintervall (t ex vid 10, 20, 30 år) eller vid 25-årsintervall (t ex 25, 50, 75 år).
  • En gåva tilldelas föreningen i samband med årsmöte eller jubileumsfirande.
  • Inbjudan skall ha inkommit senast 4 veckor före jubileumsfirandet/årsmötet.
  • Kultur- och fritidsavdelningen delar endast ut en gåva per tillfälle.

Gåvor

Det finns fem olika typer av gåvor:

  • Kommunens standard - delas ut tidigast vid 10-års jubileum.
  • Kommungåva i smide - delas ut tidigast vid 25-års jubileum.
  • Kommungåva i glas/kristall - delas ut tidigast vid 50-års jubileum.
  • Kommungåva i form av ett konstverk - delas ut tidigast vid 75-års jubileum.
  • Kommungåva i form av ett konstverk - delas ut vid 100-års jubileum.