Information om EU-valet

Information om EU-valet

Här hittar du kortfattad allmän information, en kortfilm, quiz och en interaktiv webbsida om EU och valet. Materialet är framtaget av bland annat Europaparlamentet, Sveriges konsumenter och Sveriges riksdag.

EU-valet 2024

Den 6–9 juni 2024 är det dags för EU-val. Då röstar miljontals européer för att forma den europeiska demokratins framtid. I Sverige hålls valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Det är ett särskilt tillfälle då vi gemensamt formar hur Europeiska unionen ska fortsätta. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om.

Texten är hämtad från Europarlamentets webbsida: Därför ska du rösta i EU-valet 2024 (europa.eu)

Varför ska du rösta? 

I en alltmer komplex, instabil och sammankopplad värld arbetar Europeiska unionen med globala utmaningar som inget EU-land klarar av på egen hand. Att tackla de många utmaningar vi står inför är ingen liten sak – att rösta är ditt sätt att påverka hur det ska gå till.

Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala. Lagarna handlar om allt från miljö och trygghet till konsumenträttigheter och ekonomi.

Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, den påverkar valet av Europeiska kommissionen. Du bidrar genom din röst till beslut som formar din och många andras vardag.

Texten är hämtad från Europaparlamentets webbsida: Därför ska du rösta i EU-valet 2024 (europa.eu)

Så påverkas din vardag av besluten i Bryssel 

Nedan finns en kortfilm som är framtagen av Sveriges konsumenter, med exempel på hur EU:s lagar och regler påverkar allas vår vardag:

Läs-lust 

Europaparlamentets utredningstjänst har sammanställt en interaktiv och flerspråkig webbplats: Det här gör EU för mig (What Europe does for me (europa.eu) . Tjänsten innehåller hundratals korta och lättlästa dokument, med exempel på hur EU förbättrar människors liv. Här kan du lätt hitta specifik information om vilken koppling EU har till exempelvis din hälsa, din framtid, din dag, dina pengar, dina resor och mycket mer.

Du kan även hitta information om EU-stödda projekt i din region eller i annat land. Det går också att hitta enskilda projekt (som ”nålar” på kartan). En sektion innehåller även längre artiklar om EU-politik, med särskilt fokus på den allmänna opinionen, vad medborgarna är mest oroliga för och vad de för väntar sig att EU ska göra.

Quiz-lust

Testa dina EU-kunskaper via Sveriges konsumenters quiz! Har du koll på EU? (tally.so)

Sveriges riksdag har även ett quiz bestående av sju frågor om EU-valet och Europaparlamentet – testa dina kunskaper här: Vad vet du om EU-valet? | Sveriges riksdag (riksdagen.se)