Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Skövdes allmänna lokala ordningsföreskrifter kan sägas komplettera ordningslagen. I Skövdes föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats. Här finns bestämmelser om;
  • lastning av varor
  • grävning och buller
  • containrar
  • flaggor, skyltar och affischering
  • högtalarutsändning
  • alkoholförtäring
  • ambulerande försäljning
  • camping
  • hundar och ridning
  • fyrverkerier
Nyttjande av offentlig plats
En offentlig plats är generellt sett gator, trottoarer, torg och parker. Om du vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, olika musikarrangemang, torgmöten med och dylikt, måste du ha tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten, blanketten hittar du på polisens webbplats, se länk till höger, alternativt genom att ringa 114 14.