Hantering av inkomna meddelanden

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar de meddelanden du skickar till oss.

Bekräftelse

Om du anger din e-postadress när du skickar in ett meddelande kommer du direkt att få en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende.

Hantering av ditt meddelande

När vi får in ett meddelande bedömer vi vem som bäst kan svara på ärendet och skickar det vidare till någon av våra handläggare. Hen återkommer sedan så snart som möjligt för att ge ett svar eller be om kompletterande information via den kontaktväg du valt.

Ditt meddelande blir allmän handling

Det du skickar in till Skövde kommun följs upp och blir en allmän handling. Det gäller också de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan alltid läsas av andra om innehållet inte  sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen. 

Läs mer om allmän handling och behandling av personuppgifter.

Det går bra att vara anonym

Du kan alltid välja att vara anonym, men om du väljer att inte ange kontaktuppgifter kan vi inte återkomma till dig med besked om vad som händer med ditt ärende.