Tolkservice

Du som inte kan tala eller förstå svenska eller har behov av teckentolk eller samtalsstöd har rätt till tolk i kontakten med myndigheter.

Tolkhjälp för dig som privatperson

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd i kontakten med myndigheter. Som privatperson har du rätt till tolk i sådana kontakter. Tolkar och personal inom tolkförmedlingen har tystnadsplikt och är opartiska.

Språktolk

För språktolkning samarbetar Skövde kommun med Tolkförmedling Väst

Om du inte talar svenska har du rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter.
Det är kommunen som bokar tolkservice vid behov, men du måste tala om att det behövs så det kan bokas i god tid. Språktolkning är oftast kostnadsfritt för tolkanvändaren. 

På Tolkförmedling Väst kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Teckentolk

Vid behov av teckentolkning, till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade, kan tolk beställas via Västragötalands regionen, Tolkverksamheten. Teckentolk kan beställas av antingen kommunen eller av dig själv, tjänsten är kostnadsfri för tolkanvändaren. Beställning görs i god tid på telefon 010 - 441 23 00.

Bildtelefoni

Ett alternativ till att ha med en teckentolk på mötet är att använda bildtelefoni, så kallad distanstolkning. Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. 

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt -året runt! Du kontaktar själv Bildtelefoni.net vid det aktuella tillfället genom någon av följande kontaktvägar: 

SIP: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Mer information om Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net

Texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Du kontaktar själv texttelefoni vid det aktuella tillfället via någon av följande kontaktvägar:

SIP: texttelefon@texttelefoni.se

Analog texttelefon: 020-600600

Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Mer information om Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se 

Teletal

En tjänst som är öppen och tillgänglig för alla och som erbjuder telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter eller vid annat behov av stöd under samtalet. Du kontaktar själv Teletal vid det aktuella tillfället på telefon 022-22 11 44. Öppettider hos Teletal är vardagar 08-20, helger 12-16. Tjänsten är kostnadsfri.  

Bra att tänka på

Du måste tala om för den du ska ha kontakt med att tolk behövs om du inte beställer det själv. Var förberedd på frågor om: 

  • Språk och ursprungsland.
  • Datum, tid och plats för tolkningen.
  • Hur lång tid som tolken kommer att behövas.
  • Namn på den som ska tala genom tolken.
  • Gärna information om vad samtalet kommer att handla om.    
  • Om det finns speciella önskemål vid val av tolk.