Dataskyddsombud

Skövde kommun har dataskyddsombud som bland annat kontrollerar att kommunen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombuden är också kontaktpersoner för de som finns registrerade hos oss, det vill säga de personer vars personuppgifter kommunen behandlar.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument. 

Kontakta dataskyddsombudet

Om dina personuppgifter finns registrerade hos Skövde kommun kan du vända dig till dataskyddsombudet för att få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vad dina rättigheter är och hur du går till väga för att utöva dem. 

Dataskyddsombudet nås via kontaktcenter eller e-post:
0500 - 498000
dataskyddsombud@skovde.se

Läs mer om vad en personuppgift är och vår hantering av personuppgifter.