Byggarbete på bostadstomt

Bygga, bo och miljö

Skövde är staden och kommunen för dig.
Här har du stora möjligheter för
variationer och upplevelser att forma ditt liv.

 

Skövde erbjuder allt från friluftsliv till stadsliv.

 

Skövde har möjligheten att erbjuda mycket
av det som en stor stad kan,
särskilt när det gäller företag, handel, idrott, 
restauranger och kultur.