Närbild, ung hand håller i äldre händer

Omsorg och stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp
och omsorg till människor i alla åldrar.

 

Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd.

 

Stödet kan vara för dig, din familj
eller anhöriga och vänner.

 

Skövde kommun erbjuder stöd
inom fem olika områden.
Här nedan hittar du länkar till 
mer information om kommunens stöd.
Sidorna är inte lättlästa.

Anhörig

Färdtjänst

Hjälp till barn och unga

Socialt stöd

Vård och omsorg