Närbild, ung hand håller i äldre händer

Vård och omsorg

Skövde kommun kan ge stöd
och vård till personer i alla åldrar.

Stödet och vården kan ges olika länge
beroende på vad personen behöver.
Stödet och vården kan ges till personen eller
personens familj samt anhöriga eller vänner.


På länkarna under texten finns information som inte är 
på lättläst om stöd och vård som Skövde kommun kan ge.

Anhörig

Färdtjänst

Hjälp till barn och unga

Socialt stöd

Vård och omsorg