Bild på ett rött godishjärta

Ansöka om stöd

Du kan ansöka om stödinsatser hos barn- och ungdomsavdelningen för dig och din familj.

Ansökan kan till exempel gälla öppenvårdsinsatser som familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj men också placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Utredning

När du ansöker om insatser hos oss startar vi en utredning i samarbete med dig. Det innebär att vi tar del av information om dig, din familj och din situation. Vi träffar då dig och din familj några gånger. Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan bidra med information om er situation. Det kan till exempel vara era anhöriga eller personal vid förskola eller skola. Vi tar inte sådana kontakter utan er tillåtelse.

Syftet med utredningen är att vi ska kunna klargöra hur just era behov av stöd ser ut, med fokus på att barnen ska få sina behov tillgodosedda.

Utredningen får ta högst fyra månader. Vi dokumenterar det vi får reda på under tiden. Ni har rätt att läsa allt vi skriver. Vi  får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ert tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut om eventuella insatser. Antingen beviljas de insatser du ansökt om eller så avslås din ansökan. Ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga. Mer  information om överklagan hittar du här. 

Kontakt

För att rådfråga eller göra en ansökan om stöd kan du ringa mottagningssekreterarna eller någon annan socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen. Dem når du exempelvis via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt

Väntetider
En första besökstid ska kunna erbjudas inom 14 dagar, i perioder kan dock väntetiden bli längre.