Bild på en teckning

Familjecentralen Kärnan

En mötesplats för barn och föräldrar i Skövde.

Vad är en familjecentral?

  • Det är en mötesplats för dig som har barn i åldrarna 0-6 år.
  • Du som förälder kan ställa frågor, få råd och stöd av olika slag. 
  • Vi vill gärna att du som besökare är med och utformar vår verksamhet tillsammans med oss. 
  • Hit är alla välkomna. Vårt arbete vilar på en demokratisk grund och på allas lika värde. Barnkonventionen går som en röd tråd genom allt vårt arbete.
  • Vi har en helhetssyn på människan och familjen. 
  • Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där lek, sång, sagor och kreativt skapande är en del av vår dag. Föräldrar ges möjlighet att knyta nya kontakter och känna gemenskap.
  • Verksamheten är kostnadsfri. Fika finns att köpa till självkostnadspris och ni betalar med Swish.

 

Vi finns här för dig 

På familjecentralen Kärnan finns olika yrkeskompetenser i samverkan. Vi svarar på dina frågor rörande barns utveckling och behov, familjeliv, omvårdnad, barnmat, barnolycksfall med mera.

Vår ambition är att stödja och uppmuntra dig som förälder i föräldrarollen samt medverka till en ökad medvetenhet om barns utveckling och behov.

I den öppna verksamheten träffas barn och föräldrar, här kan du och ditt barn träffa andra barnfamiljer och byta erfarenheter. Vi har en pedagogisk verksamhet med bland annat sångstund, sagostund, lek och aktivt skapande.

Har du barn i åldern 0-6 år så är du och ditt barn välkomna till familjcentralens öppna verksamhet. I den öppna verksamheten ansvarar du för ditt barn och du deltar själv i aktiviteten. De vuxna erbjuds att köpa kaffe eller te till självkostnadspris. 

Har du barn i åldern 0-12 år så kan du som förälder få stöd av föräldrarådgivare på familjecentralen.

Vi erbjuder regelbundet föräldrautbildningar och temakvällar med ämnen som berör barnfamiljer. 

Besöksadress:

Familjecentralen Kärnan 
Badhusgatan 29, våning 2 (samma hus som Barnmorskemottagningen) 

Öppettider:

Måndag 09.00-12.30 0-6 år
Tisdag 09.00-12.30 0-18 månader
  13.00-15.30 0-6 månder
Torsdag 09:00-11:30 0-18 månader
Fredag 09.00-14.00 0-6 år

 

 

Öppna verksamheten är sommarstängd 27/6-16/8 🌞

 

 

För aktuell information når du Familjecentralen Kärnan via Kontaktcenter 0500-498000 eller på Instagram @familjecentralenkarnan och vår Facebooksida

 

Föräldrarådgivning

Du som är förälder med barn 0-12 år som är folkbokfört i Skövde kommun är välkommen att kontakta oss föräldrarådgivare.

Föräldrarådgivaren erbjuder:

  • enskilda samtal där du själv, eller tillsammans med din partner, kan få råd och stöd. Samtalen kan handla om föräldraskap, syskon, familjeliv, anknytning, samspel, oro för ditt barn med mera
  • föräldrautbildningen COS-P (Trygghetscirkeln) som består av åtta träffar
  • stöd enligt Marte meo-metoden

 
Föräldrarådgivaren har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Allt stöd är kostnadsfritt.

SOMMARSTÄNGT
Föräldrarådgivning på Familjecentralerna Kärnan och Symfoni har semesterstängt veckorna 29-32 under sommaren 2024. Välkomna att höra av er vecka 33.

Välkommen att kontakta oss
Föräldrarådgivare på familjecentralen Kärnan:
Heidi Laaksonen 0500-49 70 76 heidi.laaksonen@skovde.se
Föräldrarådgivare på familjecentralen Symfoni: 
Charlotta Andersson 0500-49 74 60 charlotta.andersson@skovde.se

SFI för föräldralediga

En Sfi - lärare kommer till familjecentralen och du kan träna enkel svenska. Du kan ha med ditt barn.

Föräldrastödsprogram ABC (Alla Barn i Centrum)

Familjecentralen Kärnan kommer tidigast hösten 2024 erbjuda  ABC-grupper.  För ytterligare information om programmet se här.

Kojan

Familjecentralerna arbetar även med stödgruppsverksanheten Kojan,ett stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, någon som mår psykisk dåligt. Mer information om Kojan hittar du  här.

Förälder i nytt land

En föräldrakurs hur det är att vara förälder i Sverige som ges på svenska och det modersmål föräldrarna har.

Informationsbroschyrer på svenska,engelska och arabiska finns för utskrift under dokument på denna sidan. Vid intresse kontakta Mirjam Nydahl, mirjam.nydahl@skovde.se

Anpassat föräldraskapsstöd

I Skövde finns två familjecentraler: Symfoni i södra Ryd och Kärnan i centrum. Utöver ordinarie verksamhet sker även anpassat föräldraskapsstöd på båda familjecentralerna.

Vi vill att föräldraskapsstöd och öppen verksamhet blir tillgängligt för fler familjer – oavsett språkkunskaper. För mer information läs här.