Oro för barn eller ungdom

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom och det inte kan vänta tills dess att ordinarie socialtjänst öppnar kan du kontakta socialjouren och göra en orosanmälan. Det kan handla om barn eller ungdomar som far illa exempelvis vid misshandel, bristande tillsyn eller som utsätter sig själva för fara. 

När socialjouren tar emot en orosanmälan görs en skyddsbedömning. En skyddsbedömning innebär att socialjouren bedömer om barnet eller ungdomen är i behov av akut skydd. Vårdnadshavare har rätt att ta del av samtliga uppgifter i anmälan. Det finns endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla uppgifter till vårdnadshavare eller till den som anmälan gäller, detta avgörs ytterst av domstol. Socialjouren rapporterar orosanmälan till ordinarie socialtjänst som tar över ansvaret för ärendet när de åter är i tjänst.

Till dig under 18 år: Du är välkommen att själv kontakta socialtjänsten. Du kan antingen kontakta socialtjänsten i din kommun eller socialjouren under kvällar och helger.