Vanliga frågor

Jag har ingenstans att sova i natt

Vuxna har ett långtgående ansvar att på egen hand lösa sin situation. Det är viktigt att du söker hjälp hos socialtjänsten i din hemkommun för att få stöd och hjälp. Om en akut situation har uppstått och du riskerar att befinna dig i en nödsituation som du själv inte har kunnat förutse kan du ansöka om hjälp hos socialjouren.

Mina pengar är slut

Du kan vända dig till socialtjänsten i din hemkommun och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kommer då att inleda en ekonomisk utredning för att se om du är berättigad till bistånd. Om en akut situation har uppstått som du själv inte har kunnat förutse kan du ansöka om hjälp hos socialjouren.

Min förälder har äldreomsorg och jag är orolig över att hen inte svarar i telefonen.

Socialjouren handlägger inte ärenden gällande äldreomsorg eller funktionsvariation. För att komma i kontakt med hemvårdspersonal, boenden eller kommunens larmcentral, kontakta 1177.

Jag är orolig för mitt barn när den är hos den andre föräldern

När det gäller ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge där vårdnadshavare inte kommer överens är socialtjänstens möjligheter att hjälpa till begränsade. Som vårdnadshavare har ni lika stora rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Exempelvis var barnet ska bo och vistas samt hur umgänge ska regleras. Om du behöver råd och stöd kring hur du ska agera kan du vända dig till familjerätten i din hemkommun.

Kan jag göra anmälan anonymt?

Ja, som privatperson kan du anonymt göra anmälan om oro för ett barn, ungdom eller en vuxen. Kom då ihåg att inte lämna ditt namn och telefonnummer. Fundera gärna på varför du vill vara anonym. Det är oftare lättare för socialtjänsten att hjälpa individen om vi kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån. Uppger du namn och telefonnummer så kan vi också nå dig för att återkomma med nya frågor. Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information. 

Den som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldig att anmäla vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa, och får därmed inte lämna en anonym anmälan. 

Jag är missnöjd med min socialsekreterare och/eller ett beslut som har fattats

Om du är missnöjd med din socialsekreterare och/eller ett beslut som har fattats kan du kontakta socialsekreterare eller dennes chef. Om du ändå inte är nöjd kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är en myndighet som har till uppgift att se till att socialtjänsten fungerar så bra som möjligt.

Socialjouren omprövar inte beslut som har fattats av ordinarie socialtjänst.