Information till dig som har eller ska få hemtjänst

Skövde kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten från och med 1 januari 2011. Det innebär att du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård, ska kunna välja om Skövde kommun eller ett privat företag ska utföra dina insatser.

Lagen om valfrihetssystem är en lag som Skövde kommun har valt att tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare av hemtjänst. Syftet är att öka valfrihet, delaktighet och inflytande för dig som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. 

Vem får erbjuda hemtjänst?

Alla utförare som godkänts av vård- och omsorgsnämnden får erbjuda hemtjänst och/eller hemsjukvård. För att bli godkänd som utförare av hemtjänst och/eller hemsjukvård måste utföraren leva upp till de kvalitetskrav som vård- och omsorgsnämnden satt upp. Skövde kommun är direktkvalificerade att utföra all hemtjänst och hemsjukvård. 

Vilka utförare kan du välja på?

Vill du veta vilka utförare som finns att välja på där du bor, se listan under relaterad information. Din biståndsbedömare kan också informera dig om detta. 

Du kan välja utförare för:

  • Service 
    Omfattar städning, tvätt, inköp och ledsagning
  • Omvårdnad
    Omfattar alla insatser inklusive delegerad hemsjukvård.

Du kan välja att ha en utförare för serviceinsatser och en annan utförare för omvårdnadsinsatser. Du kan också välja att ha en utförare för alla insatser.

Valfrihetssystem omfattar tiden från klockan 07.00-23.00. Nattinsatser utförs alltid av Skövde kommuns hemtjänst natt.

Du väljer

När du valt vilken utförare du vill ha meddelar du din biståndbedömare. Det kan du göra genom att muntligt berätta ditt val. Biståndsbedömaren skriver då ner det. Du kan också göra ditt val skriftligt via valblankett som du lämnar eller skickar till biståndsbedömaren. 

Om du inte väljer

Om du inte väljer utförare av hemtjänst och/eller hemsjukvård kommer du att tilldelas en utförare. Detta sker genom ett särskilt turordningssystem. Den utförare du tilldelas är godkänd att utföra de insatser du är beviljad och har tecknat sig för att utföra insatser i det område du bor. 

Om du ångar dig

Om du inte är nöjd med din utförare av hemtjänst och/eller hemsjukvård ska du alltid framföra denna kritik till din utförare eller via Skövde kommuns synpunktshantering. Du har alltid möjlighet att välja om på nytt och byta utförare. 

Vad kostar det?

Din egenavgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård påverkas inte av vilken utförare du väljer. Räkningen för egenavgiften kommer alltid från kommunen, även om insatserna utförs av en privat utförare. 

Övriga tjänster

Vissa privata utförare erbjuder tilläggstjänster utöver de insatser du kan beviljas av biståndsbedömaren. Det kan till exempel vara trädgårdsskötsel eller storstädning. För tilläggstjänster betalar du direkt till utföraren.