Hjälp i hemmet

Insatser utifrån socialtjänstlagen ges för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hjälp i hemmet kan ges till människor som har behov av stöd och hjälp i vardagen. Det kan exempelvis vara hjälp med inköp, dusch, trygghetslarm eller annat som kan behövas för att klara av vardagen. Det är behoven som är avgörande för rätten till insatser enligt socialtjänstlagen. 
 

Vill du jämföra hemtjänsten i Skövde kommun, klicka på länken  "Jämför hemtjänst".  

Det finns även kostnadsfria stödfunktioner så som aktivitetslots, digital fixare, Fixar-Malte och guldkanten.

Nedanstående aktiviteter och insatser kan vara till hjälp för att kunna bo kvar hemma.