Bild på elev med dator.

Digitala verktyg

Elever inom den kommunala grundskolan årskurs 7-9 samt inom den kommunala gymnasieskolan får låna ett personligt digitalt verktyg under studietiden.

Med ett personligt verktyg får eleverna likvärdiga möjligheter att använda modern teknik som redskap i sitt lärande. Detta bidrar till att elevens digitala kompetens ökar och att eleven därmed blir bättre förberedd för att möta de krav på kreativitet och entreprenörskap som idag finns både inom fortsatta studier och på arbetsmarknaden.

Eleverna får även en ryggsäck, tillhörande skydd och hörlurar till sitt digitala verktyg.

Från och med hösten 2017 är Foxway leverantör av digitala verktyg. 

Under "Dokument" finns information samt elevavtalen översatta till flertalet språk. Där hittar du även försäkringsvillkoren.

Behöver du hjälp med ditt digitala verktyg i sommar?

Se information här eller under "Dokumnet".