Skolskjutsområden

Förskoleklass - årskurs 6:
välj läsåret nedan då eleven börjar sin skolgång i Skövdes grundskola och sök sen fram folkbokföringsadressen i kartans sökfält för att se anvisat skolskjutsområde

Läsåret 2021/2022

Läsåret 2022/2023

Läsåret 2023/2024

Läsåret 2024/2025

Årskurs 7-9: 
alla de kommunala högstadieskolorna har hela kommunen som skolskjutsområde