Borttappat eller defekt busskort

Rutin vid borttappat eller defekt busskort för elever i åk F-9

Rutinen gäller alla elever, både i kommunala och fristående skolor.

Elev som har förlorat sitt busskort eller varit oaktsam så kortet inte längre fungerar i bussarnas kortläsare, kan enligt kommunens regler få ett (1) ersättningskort per läsår mot en avgift på 100 kr.  Det är vårdnadshavares ansvar att avgiften betalas in och alla ersättningskort beställs föst efter mottagen inbetalning.  Borttappade kort ersätts endast vid ett tillfälle per läsår. De borttappade eller defekta korten spärras. 

  • Swish, nr 123 253 34 04, meddelandet ska innehålla elevens namn, skola och årskurs.

  • För andra betalningsalternativ skickar vårdnadshavare ett mail till skolskjuts@skovde.se och meddelar elevens namn, skola och årskurs så tar trafikhandläggare kontakt ang betalning.


Trafikhandläggare beställer ett ersättningskort när betalningen kommit in.  Ersättningskortet skickas direkt till elevens hemadress och vårdnadshavare ansvarar för resekostnader under tiden. Ersättningskortet kan förväntas komma ca 2 veckor från att swish-inbetalningen gjorts. Om sen även ersättningskortet tappas bort eller görs obrukbart, ansvarar vårdnadshavare för resekostnaden under resten av läsåret.

Ersättningskort  kan endast beställas fram till 25 maj, efter det datum går inte denna korttyp längre att beställa för innevarande läsår. Vårdnadshavare ansvarar då själva för kostnaden för skolresor med kollektivtrafik under kvarvarande veckor av vårterminen.

För mer information, ring trafikhandläggare via 0500-49 80 00 eller skicka ett mail till skolskjuts@skovde.se