svenska flaggan

Vänorter

Skövde kommun har vänorter i Danmark, Estland, Finland, Norge och Kina.

Vänortstanken väcktes i slutet av 1940-talet som en motreaktion på två världskrig. Under senare delen av 1900-talet har bland annat ökad globalisering, utveckling av IT, politiska förändringar i Östeuropa och Sveriges inträde i EU bidragit till nya förutsättningar för vänortssamarbete. Från att tidigare ha varit ett mål i sig, är nu vänortsarbete ett utbyte till ömsesidig nytta för båda parter och ett redskap för att stödja kommunal, regional och i viss mån nationell verksamhet och utveckling. Det vanligaste är att svenska kommuner har vänortskontakter främst i Norden, Baltikum och Nordsjö-området.

Skövdes vänorter är Halden i Norge, Ringsted i Danmark, Sastamala (f d Vammala) i Finland, Kuressaare i Estland och Zhangjiakou i Kina.

Halden

Halden kommun i Norge är i likhet med Skövde, en vidsträckt kommunn, som omges av stora naturområden invid Svinesund och är en del av ett norskt fylke (län), som heter Östfold.
 
Haldens historiska rötter sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden men dagens Halden beskriver sig som en IT- och miljöstad. 
Halden och Skövde har varit vänorter sedan 1940-talet. Under 2005 deltog representanter från Skövdes kommunstyrelse i 100- årsjubileumet av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige samt invigningen av nya Svinesundsbron. 

 

Ringsted

Ringsted kommun i Danmark ligger utmed E20 och järnvägen precis som Skövde. Ringsted är också beläget mitt i landet, men på den danska ön Själland. Ringsted är den största kommunen på Själland näst efter Köpenhamn. Arbetstillfällena finns främst inom industrin - livsmedels, järn- och metall samt bygg- och anläggning.
 
Ringsted ligger 64 km väster om huvudstad Köpenhamn. Närheten till Köpenhamn är av stor betydelse och har så alltid varit. Redan på 1000-talet fanns här en kyrka, där danska kungar och drottningar fick sin begravning. På samma plats finns idag Sankta Bendts kyrkan, som är Nordens äldsta tegelstenskyrka.
 
Ringsted och Skövde har varit vänorter sedan 1940-talet. I augusti 2007 samlades de nordiska vänorterna i Ringsted för att utbyta kunskap och erfarenhet om äldreomsorg. Skövde kommun representeras då av kommunstyrelsensordförande tillsammans med ordförande i omvårdnadsnämnden och socialnämnden samt chefen för omvårdnadsförvaltningen.

 

Sastamala

Sastamala kommun ligger 20 mil väster om Finlands huvudstad Helsingfors. Hette tidigare Vammala, men genom kommmunsammanslagningar har kommunen från årsskiftet 2008/2009 bytt namn. Precis som Skövde är Sastamala en knutpunkt för järnvägstransporter och precis som i Skövde är naturområdena stadsnära. Det finns ett 100-tal sjöar i Sastala kommun, vars yta till en tiondel är täckt av vatten.
 
Sastamala och Skövde har varit vänorter sedan 1940-talet. I januari 2009 deltog representanter från Skövde och övriga vänorter i det högtidliga bildandet av den "nya" Sastamala kommun.

 

Kuressaare

Kuressaare kommun ligger i Estland på ön Saarema. Av historiska skäl har ön också ett svenska namn - Ösel. Ön ligger 21,6 mil väster om huvudstaden Tallin.
 
Kuressaare har som Estland i sin helhet en brokig historia. Efter erövring av Danmark och Tyskland kontrollerade biskopen av Riga ön. Den danska kungen gav Kuressaare stadsrättigheter 1563. Under åren 1645-1710 styrde Sverige. Under denna period utvecklades ön socialt och ekonomiskt. 1710 förlorade Sverige Ösel/Saarema till Ryska tsarväldet, som brände ner Kuressaare. Drygt 100 år senare var Kuressare i likhet med Skövde en kurort. Verksamheten hade stor betydelse för hela ön.
 
1994 slöt Kuressaare och Skövde ett gemensamt vänortsavtal för utbyte av erfarenheter och idéer. Detta uppmärksammades särskilt tio år senare, då ordförande i Skövde kommunstyrelse, Tord Gustafsson, besökte Kuressaare kommun tillsammans med Håkan Elwér, ansvarig för folkhälsofrågor.

 

Zhangjiakou

Staden Zhangjiakou, Hebei provinsen i Kina och Skövde är vänorter sedan våren 2015.
Vänortsavtalet initierades ursprungligen av Volvo Cars som verkar i de båda städerna. Avtalet syftar till ömsesidig förståelsen och vänskaplig relation mellan de två städerna samt till att utveckla former för kunskapsutbyten. Både Skövde och Zhangjiakou har utmaningar i form av kompetensförsörjning, industriutveckling och miljöteknik gemensamt.