Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sedan år 2010 har vi en minoritetslag i Sverige, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna lag reviderades och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes med början 2019. Här kan du läsa vad som står i Minoritetslagen. Här kan du läsa författningskommentarer till Minoritetslagen.

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

Skövde kommun har antagit mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete rörande de fem nationella minoriteterna i Sverige. Dessa mål och riktlinjer finns att läsa på denna sida.