För dig som är yrkesverksam

Jobbar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke? Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende? Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg.  


Ring oss på   0 5 0 0  -  4 9   8 0   0 0 
eller maila på rch.skaraborg@skovde.se

 
Du kommer då till Skövde kommuns kontaktcenter och då kan du efterfråga personal på Resurscentrum Heder Skaraborg. 

 
Resurscentrum Heder Skaraborgs uppdrag 

INFOGA FILM – min inspelning 

  

Följ oss också på Instagram! 

  

För social-tjänsten

Tryck här

För sjuk-vården

Tryck här

För Polis-myndigheten

Tryck här

För Åklagar-myndigheten

Tryck här

För skola och för-skola

Tryck här

HBTQAI+ och heder

Tryck här

För er som jobbar med inte-gration

Tryck här

Funktions-variationer och heder

Tryck här

Övriga

Tryck här