Olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för brukare inom LSS/funktionsnedsättning och andra grupper inom Skövde kommuns verksamhetsområde.

Skövde kommun har avtal med Svedea försäkring. 

Omfattning

Information om försäkringens omfattning och rutiner kring skadeanmälan kan du läsa om i "Försäkringsbesked 2024 Skövde kommun", se även under "Dokument".

Skadeanmälan

Vid en skada anmäls detta i första hand direkt till Svedea via deras hemsida – www.svedea.se.

Har du inte möjlighet att göra en digital skadeanmälan kan du kontakta Svedea via telefon 0771-160 199.