Arbets- och utbildningsresor

Arbetsresor eller utbildningsresor är en form av färdtjänst med lite högre servicegrad som är till för dig som på grund av funktionshinder, som omfattar minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vad gäller?

Resan är endast tillåten mellan folkbokföringsadress och ordinarie arbetsplats eller den plats där du studerar. Du kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. En utbildningsresa kan göras till gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning och resan får inte ersättas av annan.

Tillstånd

För arbets- och utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt enligt Lag om färdtjänst. Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar här.

Taxa

Vid arbets- eller utbildningsresa kan du antingen betala kontant enligt färdtjänsttaxan eller via månadsfaktura. 

I tabellen nedan visas gällande månadsavgifter fr o m 2024-02-01 t o m 2025-01-31. 

Månadsavgift inom Pris       
Tätort 649 kr
En kommun 939 kr
Två eller fler kommuner 1515 kr

 

Bokning av resa

Resan bokas hos Västtrafiks Kund- och resetjänst i så god tid som möjligt, allra senast 60 minuter före önskad restid. Kund- och resetjänst har öppet kl 06.00 - 22.00 (lör-, sön- och helgdagar kl 08.00 - 22.00). Avbeställning och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt.

Ring 020-91 90 90 för att boka resa.