Färdtjänst i annan kommun

Boende i Skövde kommun med färdtjänsttillstånd kan, vid vistelse i annan kommun, åka färdtjänst även där.

Färdtjänstresa i annan kommun inom Skövdes färdtjänstområde

Du som är beviljad färdtjänst utan begränsningar får resa mellan och inom kommunerna i Västra Götaland. Detta gäller även för de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

Samma regler och avgifter samt telefonnummer vid beställning (020 - 91 90 90) gäller som vid resa i Skövde kommun.  

Färdtjänstresa i annan kommun utanför Västra Götalands län

Vid resor i en kommun utanför Västra Götalands län bokar du själv din resa hos ett valfritt taxibolag. Du betalar hela taxameterbeloppet till chauffören, men begär att få ett kvitto på det belopp som du har betalat. På kvittot ska chauffören skriva:

  • Färdtjänstresenärens personnummer
  • Från- och tilladress för resan
  • Sin egen namnteckning


Kvittot skickas sedan in till kommunen som genom insättning på bankkonto betalar ut 70 procent av taxameterbeloppet till färdtjänstresenären.

Kontakta alltid din färdtjänsthandläggare i god tid innan resan för att säkerställa att du har ett gällande tillstånd för de aktuella resorna.