Barn och utbildning


Samlade e-tjänster för barnomsorg, skola, skolskjuts och vuxenutbildning.

Blanketter/dokument

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anpassad grundskola, begäran om betyg och/eller allmänt studieomdöme

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anpassad grundskola, begäran om betyg i grundskoleämnen

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Barnomsorgsavgift, återbetalning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Egenvård - hantering av läkemedel inom förskola eller skola

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Egenvård - åtgärd för barn eller elev vid akut sjukdomstillstånd i förskola eller skola

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, ansökan om inflyttning eller skolbyte 
      (IN ENGLISH: Form to register your child to attend school)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, ansökan och överenskommelse om skolplacering i Skövde kommun av elev folkbokförd i annan kommun

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Grundskola, avslut av skolplacering inom Skövde kommun

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Fullgöra skolplikt på annat sätt, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ledighet för elev i grundskola/anpassad grundskola, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ledighet för elev i gymnasieskolan, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Obekväm arbetstid, intyg

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Olycksfallsförsäkring

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Publicering av bilder, samtycke

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Resor med privat bil

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Självskjuts, ansökan fordonsersättning

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Självskjuts, redovisning fordonsersättning (redovisning av antal dagar som självskjuts har genomförts)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, ansökan om nattskjuts

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skolskjuts, läkarutlåtande för skolskjuts

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Sociala medier, samtycke

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Tilläggsbelopp i Skövde kommun för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd (rutin för fristående verksamheter med enskild huvudman)

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Uppskjuten skolplikt, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Utökad vistelsetid, ansökan

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Varaktig vistelse utomlands, anmälan

Förskola

Kräver ej e-legitimation Beräkna avgift
Beräkna barnomsorgsavgift.

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola 
Här kan du som vårdnadshavare ansöka till förskola/fritidshem eller omplacering. Du kan även registrera din inkomst, säga upp ditt barns plats eller anmäla till allmän förskola. (Har ditt barn redan en placering och du vill ändra den till allmän förskola så kontaktar du Kontaktcenter.)
När det gäller uppsägning av plats på fristående förskola/fritidshem görs det direkt till respektive enhet och inte via denna e-tjänst.

Kräver ej e-legitimation Finska i förskoleklass (Suomea esikoululuokassa)
Anmäl ditt barn till undervisning i finska språket i förskoleklass. E-tjänsten kräver e-legitimation. (Ilmoita lapsesi suomen kielen opetukseen esikoululuokassa. Tämä e-palvelu vaatii e-tunnuksen).

Kräver ej e-legitimation Schema - ändring av vistelsetid på förskolan

Kräver ej e-legitimation Specialkost förskola
Ansöka om eller avsluta specialkost i förskolan.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - ansökan
För barn och elever folkbokförda i Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - anmälan om betydande förändring
Endast för barn och elever där enheten har beviljats bidrag för extraordinär insats under innevarande läsår.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - utvärdering
Beviljat tilläggsbelopp ska utvärderas.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass. Via Vklass når du även e-tjänsten för förskola/skola samt Skola24.

Grundskola

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola 
Här kan du som vårdnadshavare ansöka till förskola/fritidshem eller omplacering. Du kan även registrera din inkomst eller säga upp ditt barns plats. När det gäller uppsägning av plats på fristående förskola/fritidshem görs det direkt till respektive enhet och inte via denna e-tjänst.

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24
Frånvaroanmälan går även att göra via Skola24:s app.

Kräver ej e-legitimation Finska i förskoleklass (Suomea esikoululuokassa)
Anmäl ditt barn till undervisning i finska språket i förskoleklass. E-tjänsten kräver e-legitimation. (Ilmoita lapsesi suomen kielen opetukseen esikoululuokassa. Tämä e-palvelu vaatii e-tunnuksen).

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ledighetsansökan i Skola24
Digital ledighetsansökan kan göras även i Skola24:s app.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, ansökan
Ansökan om att delta i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Modersmålsundervisning, avsluta
Ansökan om att avsluta deltagande i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation SANT-kontrakt
Som vårdnadshavare skriver du under SANT-kontrakt för ditt barn.

Kräver ej e-legitimation Schema - ändring av vistelsetid på fritidshemmet

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjutsschema
Skolskjuts, ange ditt schema för taxi.

Kräver ej e-legitimation Skolval (förskoleklass/åk 7)
Skolvalet till förskoleklassen är öppet 16 oktober - 12 november och till åk 7 är det öppet 1-31 januari. Ni som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Kräver ej e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost. Du kan ansöka om specialkost av medicinska skäl. Du kan också ansöka om vegetarisk och/eller fläskfri kost. Specialkost anpassas alltid utifrån dagens lunch.

Kräver ej e-legitimation Studiehandledning modersmålsundervisning, ansökan
Studiehandledning på modersmålet kan ges i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen eller som särskilt stöd.

Kräver ej e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - ansökan
För barn och elever folkbokförda i Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - anmälan om betydande förändring
Endast för barn och elever där enheten har beviljats bidrag för extraordinär insats under innevarande läsår.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - utvärdering
Beviljat tilläggsbelopp ska utvärderas.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskolan/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass. Via Vklass når du även e-tjänsten för förskola/skola samt Skola24.

Gymnasieskola

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24
Frånvaroanmälan går även att göra via Skola24:s app.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Gymnasieval
Gör ditt gymnasieval direkt på webben, valsidorna är öppna under ansökningstiden.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Inackorderingstillägg
Ansökan och information om inackorderingstillägg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ledighetsansökan i Skola24
Digital ledighetsansökan kan göras även i Skola24:s app.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, ansökan 
Ansökan om att delta i modersmålsundervisning på gymnasiet. E-tjänsten är öppen 1-28 februari samt 1 juli-30 augusti.

Kräver ej e-legitimation Modersmålsundervisning, avsluta
Ansökan om att avsluta deltagande i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost. Du kan ansöka om specialkost av medicinska skäl. Du kan också ansöka om vegetarisk och/eller fläskfri kost. Specialkost anpassas alltid utifrån dagens lunch.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - ansökan
För barn och elever folkbokförda i Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - anmälan om betydande förändring
Endast för barn och elever där enheten har beviljats bidrag för extraordinär insats under innevarande läsår.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - utvärdering
Beviljat tilläggsbelopp ska utvärderas.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom gymnasieskolan, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom gymnasiet.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass. Via Vklass når du även e-tjänsten för förskola/skola samt Skola24.

Jämförelsetjänst

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet, inklusive skolor, i kommunen.

Stipendier och fonder

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon
Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i förskola och skola" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos grupper/avdelningar i kommunala förskolan, klasser i kommunala grundskolan samt elever i kommunala gymnasieskolan i Skövde kommun. Sista ansökningsdag är 8 april 2024.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell
Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

Vuxenutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Anmäl avbrott från kurs
Anmäl om du behöver avbryta en eller flera kurser du läser vid Vuxenutbildningen i Skövde.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Teoretiska kurser på grundläggande nivå, ansökan
Ansök om att läsa teoretiska kurser på grundläggande nivå i Vuxeutbildningens regi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Teoretiska kurser på gymnasienivå, ansökan
Ansök om att läsa teoretiska kurser på gymnasienivå i Vuxeutbildningens regi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Yrkesvux - yrkesutbildning på gymnasienivå , ansökan
Ansök till någon av våra yrkesutbildningar på gymnasienivå i Vuxeutbildningens regi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan, yrkeshögskoleutbildning
Ansök om en plats på en yrkeshögskoleutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa betyg från kurs du läst på vuxenutbildningen
Beställ betyg från en eller flera kurser du läst på vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa studieintyg från vuxenutbildningen
Beställ ett intyg om studier, observera att detta inte är samma sak som ett betyg!

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Kursansökan, SFI (svenska för invandrare)
Anmäl ditt intresse att få gå en SFI-kurs genom att ansöka via denna tjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Provanmälan gymnasiekurser, vuxenutbildning Skövde
Anmäl dig till provtillfälle i kurs eller kurser.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariatstjänst, intresseanmälan för vuxenutbildningen/grundskola
Ange intresse om att arbeta på ett vikariat inom vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Samhällsorientering ansökan
E-tjänst där kommuner som beställer samhällsoritering av skövde kan anmäla kursdeltagare enligt fastslagen process.