Arbete, näringsliv och stipendier


Samlade e-tjänster för Arbete, näringsliv och stipendier.

Arbeta, vikariera och praktisera

E-tjänst som inte kräver e-legitimation En väg in - Skövde kommun (skovde.se)                                                                                              Ansökan till insatserna Rusta och Klargöra på Arbetsmarknadsenheten. Vi arbetar med människor som behöver rustas/stärkas för att komma närmare arbete eller studier och/eller som behöver klargörande av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Feriepraktik
Tjänsten är öppen under ansökningsperioden. 

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lämna kunskapsintyg inför Delegering för Nyanställda (Ny-delegering)
Lämna och signera ett kunskapsintyg inför det att du i din tjänstebefattning skall ha Delegering - för dig som inte har Delegering sedan tidigare, är nyanställd eller skall nyanställas. (Kräver e-legitimation)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lämna kunskapsintyg inför delegering för tidigare behörig (Om-delegering)
Lämna och signera ett kunskapsintyg inför det att du i din tjänstebefattning skall förlänga en tidigare Delegering - för dig som tidigare har delegering. (Kräver e-legitimation)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Utbildningsintyg för vikariat eller nyanställning inom Sektor Vård och Omsorg, SVO
Intyga att du genomgått utbildning inför anställninging inom sektor SVO (Kräver e-legitimation)

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola/vuxenutbildning, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariat inom vård- och omsorg eller socialtjänst, intresseanmälan
Anmäl intresse för tim- och semestervikariat inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialtjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariat inom kultur och fritid, intresseanmälan
Anmäl intresse för tim- och semestervikariat inom kultur och fritid.

e-faktura

Kräver ej e-legitimation E-faktura, beställning Privatkund 
Som privatkund kan du ta emot och betala dina räkningar till Skövde kommun genom att använda elektronisk faktura.

Kräver ej e-legitimation Svefaktura/E-faktura för leverantörer
E-tjänst för leverantörer för att skapa elektroniska fakturor till kommunen.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Fettavskiljare
Anmälan för installerad fettavskiljare.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Kryddning av snaps
Anmälan kryddning och servering av egen snaps, för dig som innehar serveringstillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Landsbygdspotten
Ansökan om medel ur Skövde kommuns landsbygdspott.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Provsmakning
Anmälan om provsmakning av alkoholhaltiga drycker.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Serveringslokal
Här anmäler innehavare av cateringtillstånd serveringslokal där verksamhet bedrivs.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Transporter
Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ändring Serveringstillstånd 

Anmäl ändringar i serveringstillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsareUpphörande serveringstillstånd

Anmäl upphörande av serveringstillstånd.

 

Näringsidkare

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För elleverantör- anmälan om elskuld
Denna e-tjänst används av elleverantörer för anmälan om elskuld till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För hyresvärd- anmälan om hyresskuld och störning
Denna e-tjänst används av hyresvärd för anmälan om hyresskulder och störningar till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tobakstillstånd
Ansökan om tobakstillstånd. Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2). E-tjänsten kräver e-legitimation.

Stipendier och fonder

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon
Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i förskola och skola" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos grupper/avdelningar i kommunala förskolan, klasser i kommunala grundskolan samt elever i kommunala gymnasieskolan i Skövde kommun. Ansökningsperiod: 8 februari - 8 april.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell
Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Bröderna Perssons Minnesfond
Ansök om bidrag ur Bröderna Perssons Minnesfond.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Sociala Samfonden
Ansök om bidrag ur Sociala Samfonden.

Tillstånd, lokaler och fastigheter

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Företagsregister
 Sök bland alla företag i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Grävtillstånd för gatumark, intill träd eller grönyta
Om du ska gräva, lägga eller underhålla lednigar inom allmän platsmark, måste du söka tillstånd hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lediga lokaler
Sök lediga lokaler, lämpade för näringsverksamhet, i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för nyttotrafik
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkeringskort för dig som använder ditt fordon i tjänsten och regelbundet fraktar skrymmande gods eller verktyg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Trafikanordningsplan/TA-plan
Ansökan om trafikanordningsplan för väg- och gatuarbeten.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2). E-tjänsten kräver e-legitimation.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tobakstillstånd
Ansökan om tobakstillstånd. Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.