Trafik och infrastruktur


Samlade e-tjänster för Trafik, el, energi, avlopp och infrastruktur.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan

Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Transporter
Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Servisanmälan

Blankett för anmälan av nyanslutning, tilkommande yta, tillkommande servisledning eller annan förändring avseende en fastighets anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

El och energi

Kräver ej e-legitimation Elmätarställning
Anmälan om extra avläsning, flyttavläsning eller ändrad årsförbrukning.

Kräver ej e-legitimation Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning, ställ din fråga.

Miljö och hälsa, vatten och avfall

Kräver ej e-legitimation Miljösamverkan Östra Skaraborg samlade e-tjänster
Samlade e-tjänster för miljö och hälsa, vatten, avlopp, avfall hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs (MÖS) hemsida.

P-tillstånd, Grävtillstånd, Karta, Trafikanordningsplan, Vägbidrag

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Grävtillstånd för gatumark, intill träd eller grönyta
Om du ska gräva, lägga eller underhålla lednigar inom allmän platsmark, måste du söka tillstånd hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Trafikanordningsplan/TA-plan
Ansökan om trafikanordningsplan för väg- och gatuarbeten.

Kräver ej e-legitimation Ansökan om bidrag enskildväg
Här kan du ansökan om kommunalt och statligt vägbidrag