Planprogram för södra Bissgården i Skultorp

Till höger under Dokument hittar du de handlingar som tillhör ärendet.

Område nummer ett och två är detaljplanelagda.