Nyligen laga kraft-vunna detaljplaner

På den här sidan listas alla detaljplaner som vunnit laga kraft under senaste åren.

Vill du istället se alla gällande detaljplaner i en karta - klicka här.

 Årtal: 2024

Detaljplansnamn Antagen Laga kraft Handlingar
Utökning av kv. Vadden 2022-09-05 2024-02-02 Handlingar
Bussgata Södra Ryd 2024-02-19 2024-03-19 Handlingar
Locketorp 2022-10-31 2024-05-29 Handlingar
Västra kv. Tegelbruket 2022-09-05 2024-06-05 Handlingar
Sofiedal 35 m.fl. 2024-05-13 2024-06-11 Handlingar
Ändring av detaljplan för kv. Penta, Gäddan och Abborren (1683K-ST161) 2024-05-13 2024-06-11 Handlingar
Ändring av detaljplan för Penta 8, del av och 9 2024-05-13 2024-06-11 Handlingar
       
       

 

Årtal: 2023

Detaljplansnamn Antagen Laga kraft Handlingar
Ändring av detaljplan för Björkebacken etapp 3 och 4  2023-02-13  2023-03-11  Handlingar
Ändring av Dalvägen å Nedre Billingsluttningen  2023-08-28  2023-09-23  Handlingar
Östra kv Tegelbruket 2023-03-13  2023-10-30  Handlingar

 

Årtal: 2022

Detaljplansnamn Antagen Laga kraft Handlingar
Detaljplan för Skövde 4:262 och Skövde 4:263 (Kapellvägen) 2022-06-07 2022-12-29 Handlingar
Upphävande av avstyckningsplan Hene Övregården 8:10 och Millomgården 7:2 2022-11-03 2022-11-25 Handlingar
Glimmern 1 2022-01-31 2022-11-19 Handlingar
Tallstigen och Dunshult 5:1 m.fl. 2021-09-06 2022-05-31 Handlingar
Ändring av detaljplan för området Högklint  1496K-DP535 2022-03-07 2022-03-31 Handlingar

Norra Ryds Verksamhetsområde Etapp 2-3

2022-02-07 2022-03-05 Handlingar