Planbeskedsprocessen

Nedan finns en beskrivning av processen vid ansökan om planbesked. Processen läses uppifrån och ned. Klicka på + för att läsa mera om varje steg.

Ansökan

Eventuell komplettering

Analys

Avstämning

Slutsats

Politisk beredning

Svar