Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Handläggningstid är normal 4 veckor om ansökan är komplett. Under sommaren kan handläggningstiden komma att vara längre, på grund av semestrar hos våra handläggare.

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till rörelsehindrade passagerare som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Ansökan

Ansökan sker via vår e-tjänst som du hittar här. Innan du fyller in din ansökan behöver din läkare fylla i blanketten för läkarintyg, som du hittar här. Blanketten bifogar du sedan till din ansökan i e-tjänsten. Läs mer kring vad som gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till varje ansökan behöver du bifoga ett nytt läkarintyg, nytaget foto (likt ett passfoto) samt om möjligt din signatur. Vid varje ansökan görs en ny prövning och det är därför inte självklart att du får din ansökan beviljad även om du haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade tidigare.

Om din ansökan är komplett är handläggningstiden normalt cirka fyra veckor. Under sommar och högtider kan handläggningstiden bli längre.

Blir din ansökan beviljad skickas tillståndet hem till dig tillsammans med beslutet. Ett parkeringstillstånd är personligt och kan endast användas av tillståndshavaren själv. Kortet ska sedan placeras i vindrutan så hela framsidan av kortet med giltighetsdatum är synligt.

Tillståndet gäller i högst fem år och när tillståndet går ut måste du själv göra en ny ansökan och skicka tillbaka ditt utgångna tillstånd.

Hitta parkering

På vår parkeringskarta ser du var i Skövde tätort som det finns parkeringsplatser för rörelsehindrad (med tillstånd). En nedladdningsbar variant av kartan hittar du här.

Avgifter

Avgift behöver inte betalas vid allmän parkeringsplats inom Skövde kommun.

Avgiftsbefrielsen gäller inte på parkering som ägs av annan än Skövde kommun, exempelvis parkeringen på Commerce, Vasaporten eller långtidsparkeringen vid Resecentrums östra sida. På dessa parkeringar ska det finnas en skylt under p-skylten som anger vem som övervakar parkeringen.

Gällande regler

Skövde kommun följer reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.