Var ute i god tid vid planerade arbeten

Om du ska utföra ett arbete på eller i kommunens gator ska du söka tillstånd hos Skövde kommun. Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska vara inskickade senast tio arbetsdagar innan abetet påbörjas. Under juli - augusti kan handläggningstiden vara längre.

 

 

Grävtillstånd

Grävningsarbetena ska utföras yrkesmannamässigt och följa de riktlinjer för arbetena som meddelas av Skövde kommun. E-tjänst med ansökan finner du här.

Ett godkänt grävtillstånd ger entreprenören ett okej att gräva i den kommunala marken. Vi kräver att alla som har avsikt att gräva i kommunal mark har ett godkänt grävtillstånd. Grävtillståndet är en dokumentation för kommunen om vem som senat öppnat ytan och ansvarar för återställningen. Bolag och privatpersoner vill  nyförlägga och skydda anläggningar som inte ligger på deras egna mark ska ha ett marklov.

Under dokument på denna sida hittar du gällande regler för grävningsarbete inom gatumark samt information om hur du ska gå tillväga när du gräver i närheten av träd, buskage eller gräsmata.

Observera!
Den som gräver (utföraren) ska även skicka in en ansökan till MÖS (Miljösamverkan östra Skaraborg) om arbetet kan påverka vattendrag eller vattenskyddsområden, information om ansökan finns på mös hemsida. Karta över platser med särskilda vattenskyddsområden finns här.

Trafikanordningsplan

För alla arbeten i trafikmiljö måste en godkänd trafikanordningsplan finnas. E-tjänst för detta hittar du här.  Du kan också läsa mer om vad som gäller för dig som utför arbeten på våra vägar.

Taxor

Avgifter och taxor vid ansökan om trafikanordningsplan och grävtillstånd gäller från och med 1 januari 2019. Främsta anledningen är att förkorta tidsperioden som arbetet på eller i gata stör eller hindrar allmänhetens framkomlighet.

Under dokument hittar du information om gällande avgifter och taxor.

Pågående och kommande arbeten i Skövde kommun

Här kan du gå direkt till en karta som visar alla ansökta och beviljade tillstånd. Håll pekaren över objektet så får du information om grävtillståndet.