Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

Skövde kommun har antagit mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete rörande de fem nationella minoriteterna i Sverige. Dessa mål och riktlinjer finns att läsa på denna sida.

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de är grupper med en uttalad samhörighet som har befolkat Sverige under lång tid. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De tre sistnämnda har fått förstärkt skydd på grund av historisk-geografisk anknytning till Sverige.