Skylt för pågående grävarbete

Kommunens vanligaste frågor

Kontaktcenter tar dagligen emot frågor via telefonsamtal, e-post, besök i receptionen, sociala medier och via vår chatbot Kommun-Kim. För att hålla dig uppdaterad, har vi sammanställt en lista med de vanligaste frågorna just nu.


Bygglov - Altan, terrass & inglasat uterum

Färdtjänst - Ansöka om/förlänga färdtjänst

Förskola - Inkomstanmälan

Försörjningsstöd - Ansöka om försörjningsstöd

Gata/Trafik - Felanmäla hål i gata

Gata/Trafik/Miljö - Låna en lastcykel

Grundskola - Ansöka om fritidshem

Skola - Beställning av betyg

Trafik/Infrastruktur - SMS vid driftstörning

Vuxenutbildning - Studievägledning