Föräldrarådgivning

Du som är förälder med barn 0-12 år som är folkbokfört i Skövde kommun är välkommen att kontakta oss föräldrarådgivare.


Föräldrarådgivaren erbjuder:

  • enskilda samtal där du själv, eller tillsammans med din partner, kan få råd och stöd. Samtalen kan handla om föräldraskap, syskon, familjeliv, anknytning, samspel, oro för ditt barn med mera

  • föräldrautbildningen COS-P (Trygghetscirkeln) som består av åtta träffar

  • stöd enligt Marte meo-metoden

 
Föräldrarådgivaren har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Allt stöd är kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta oss
Föräldrarådgivare på familjecentralen Kärnan:
Heidi Laaksonen 0500-49 70 76 heidi.laaksonen@skovde.se
Föräldrarådgivare på familjecentralen Symfoni:
Charlotta Andersson 0500-49 74 60 charlotta.andersson@skovde.se