Föräldrastödsprogram

Som förälder ställs vi inför olika utmaningar och ibland har vi svårt att veta hur vi ska hantera dem. Problemen som vi möter varierar, beroende på barnens ålder och utvecklingsnivå. 

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 0 till 18 år. Programmen syftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan barn/ungdom och föräldrar.

COS-P Trygghetscirkelns föräldraskap

För föräldrar med barn i åldrarna 0-12 år

Läs mer här

ABC- Alla Barn i Centrum

För föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år

Läs mer här

ABC - Tonår

För föräldrar med ungdomar i åldrarna 13-19 år.

Läs mer här

Komet KOmmunikations-METod

För föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år

Läs mer här

BIFF - Barnen i föräldrarnas fokus

För föräldrar som separerat

Läs mer här

Föräldrawebben

En webbkurs för dig som lever med en tonåring

Läs mer här