Hemgångsteamet - trygg hemgång

Om du ligger på sjukhus och det är oklart hur det ska gå när du kommer hem finns hemgångsteamet till din hjälp. Hemgångsteamet kan vara hos dig regelbundet de första dagarna och tillsammans till dig komma fram till vilket stöd som passar dig bäst. 

Ditt behov av omsorg, trygghet och dina förmågor bestämmer hur lång tid teamet är hos dig, oftast brukar det bli mellan en till två veckor. 

Hemgångsteamet kan bland annat hjälpa till med personlig omvårdnad och den träning du behöver för att kunna klara dig själv. Du kan snabbt komma i kontakt med personalen vid behov. Städ, tvätt eller inköp utförs inte.

Under perioden du har hemgångsteamets hjälp träffas biståndsbedömare, din kontaktman i hemgångsteamet, representanter från din vårdcentral och om du vill, dina anhöriga, hemma hos dig. Vi pratar om hur hemgången har fungerat och vilka insatser du behöver samt om du behöver fortsatt hjälp av hemtjänst eller överiga insatser. 

Hemgångsteamet i Skövde kommun består av undersköterskor som tillsammans med dig,  biståndsbedömare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och eventuellt dina anhöriga finner den bästa lösningen framåt för dig. 

Hemgångsteamet bedrivs av Skövde kommun och insatserna faller utanför lagen om valfrihetssystem (LOV). Därför kan ingen annan utförare väljas.