Information till kommuner som har brukare/patienter som planerar att besöka Skövde kommun och har behov av insatser under sin vistelse

Insatser enligt socialtjänstlagen

Bosättningskommunen ansvarar för:

 • Hemtjänstutredning, bedömning och beslut
 • Beräkna och fakturera de avgifter som brukaren/kunden ska betala hemkommunen för insatser som utförs i Skövde

 

På begäran kan Skövde kommun hjälpa till med utredning och/eller utförande.

Tänk på att brukarens insatser kan behöva anpassas till omgivning och miljö där de ska utföras och att bostadsförhållandena kan vara annorlunda i Skövde mot hemma.

Biståndsenheten, Skövde kommun meddelar din kommun eventuella förändrade behov/insatser jämfört med beställningen.

Skövde kommun tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Se länk till höger.

Beställning

Vid beställning av insatser enligt socialtjänstlagen tar biståndshandläggaren i bosättningskommunen kontakt med Biståndsenheten i Skövde kommun. Kontakten ska ske i god tid, minst 4 veckor innan planerad vistelse. Vid vistelser längre än 6 månader, kommer ett särskilt avtal att behöva upprättas.

Kontakt tas via kontaktcenter 0500-49 80 00.

Avgifter och fakturering

Skövde kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser. Det är bosättningskommunens erättningsnivåer som gäller. Om bosättningskommunen inte har egna ersättningsnivåer gäller Skövde kommuns ersättningsnivåer för tillfälliga vistelser enligt nedan.

Ersättningsnivåer 2023

Hemtjänst                                               456 kr/tim

Trygghetslarm                                       392 kr/mån

Larmutryckning via hemtjänst       456 kr/tim

Sker på timpris enligt VästKoms rekommendation.

 

Fakturering sker löpande. Förutom ovanstående gäller:

 • Bosättningskommunen debiteras för installation och avinstallation av  trygghetslarm
  med 1,5 timme per tillfälle.
 • Bosättningskommunen debiteras för eventuell restid i samband med  insatserna.

 

Uppgifter Skövde kommun behöver av bosättningskommunen

 • Ifylld blankett (finns till höger)
 • Aktuell situation eller annan information som är relevant för utförandet
  bifogas beställningen.

 

Hjälpmedel

Personliga hjälpmedel tas med från bosättningskommunen.

 

Kommunal hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har:

 • Bosättningskommunen huvudansvar för hemsjukvård för invånare som är folkbokförda där, frånsett akut/nödvändig vård under tillfällig vistelse i annat landsting.
 • Bosättningskommunen ansvarar för de uppkomna kostnaderna, exempelvis kostnader för omläggningsmateriel och hjälpmedel (som inte kan tas med från bosättningskommunen).

 

Skövde kommun utför hemsjukvårdsinsatser som kan innefatta arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser.

Enligt hälso-och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ansvar vårdcentralen för vården om den enskilde själv kan ta sig dit. Om insatsernas omfattning och frekvens är stora i kombination med att den enskilde har svårigheter att ta sig till vårdcentralen har man rätt till kommunal hemsjukvård.

Beställning

Vid beställning av kommunal hemsjukvård kontaktar legitimerad personal i bosättningskommunen Skövde kommuns arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska senast fyra veckor innan planerad vistelse.

Kontakt tas via kontaktcenter 0500-49 80 00 öppettider.

Fakturering

Sker löpande till bosättningskommunen. Beställda insatser debiteras i enlighet med VästKoms timtaxa som 2021 är 710 kr/timme där även restid ska inräknas. Skövde kommun debiterar inte den enskilde. Vid fakturafrågor kontakta någon av enhetscheferna på sjuksköterskenheten eller enhetschefen på kommunrehab.

Uppgifter som Skövde kommun behöver av bosättningskommunen

 • Ifylld blankett (finns till höger)
 • Aktuell ordination och hälsohistoria eller annan information som är
  relevant för utförandet

  

Vi tackar på förhand och ser fram emot ett gott samarbete!